Въпроси и отговори

В този раздел ще публикувам препратки към кратки отговори на правни въпроси от голям (поне според мен за конкретния момент) обществен интерес, които са възниквали в моята практика.

Съдържание на страницата

За правата и задълженията ни, когато бъдем спрени за проверка от полицейски органи

За обезщетенията за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение. Размери и срокове

За правата на пътниците при междуселищен превоз с автобус на територията на страната

За закриването на банкова сметка и начисляването на такси от банката след това

За обезщетенията за майчинство (бременност и раждане)

За „платежната сметка за основни операции”

За обезщетенията за майчинство (Втора част)

За правото на социални услуги на лица в „криза от социален характер”

За договора за потребителски кредит (преддоговорна информация)

За договора за потребителски кредит (неравноправни клаузи)

За нотариалната заверка на подписа

За непоисканите търговски съобщения

За авторското право върху произведения в социалните мрежи

За правото на рекламация при продажба на потребителска стока

За правото на потребителите на отказ при договор от разстояние

За правата на потребителите във връзка с етикетирането на стоките

За правата на потребителите при вреди, причинени им от дефект на стока

За правото на работника и служителя на трудово възнаграждение

За правото на работника и служителя на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

За предварителните договори

За правата на трето лице, засегнато от незаконосъобразен въвод във владение

За припознаването

За частната охранителна дейност

За професионалната болест

За полицейската регистрация

За договора за аренда в земеделието

За прекратяването и развалянето на договора за аренда

За някои права на пешеходците

За допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

За договора за лизинг на търговско предприятие

За промяната в общите условия на потребителските договори

За задължителната застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз

За преносимостта на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга

За договора за застраховане на правни разноски

За договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние: правото на отказ

За сайтовете за колективно пазаруване и договорите с мним търговец

За обезщетението за неимуществени вреди, претърпени като резултат на изтекли (неправомерно разпространени) лични данни от електронната страница на НАП

За правото на обезщетение за неимуществени вреди от публикация в социалните мрежи

За правата на пътниците във въздухоплавателните средства: по отношение на самия пътник

За правата на пътниците във въздухоплавателни средства по отношение на багажа им

За някои права на потребителите във връзка с кредитите за недвижими имоти

  „Недекларирани, внесени отвън, стоки се заплащат”

За възраженията срещу иска за присъждане на неустойка

За правото на обезщетение на пътника при закъснение на полета му

За правото на социални помощи

За защитата на авторското право

За правата на пътниците при договор за превоз на пътници по въздуха до държава, засегната от пандемия

За трудовото правоотношение по време на епидемия

За някои ограничения, въведени със заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната обстановка в страната

За необходимостта от точна сума при плащане на стока в брой

 13,082 total views,  3 views today