Публикации за 2019 г.

ЗА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ

За някои ограничения пред младшите адвокати

Законът за адвокатурата – начин за (зло)употреба

Законът за адвокатурата – начин за (зло)употреба  


По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност


ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИСКАНИЯТА ЗА СМЕТКИ В ДЕЛБЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО


По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)


.

По някои въпроси на иска за намаляване на завещанията и даренията с оглед допълване на запазената част на наследника с право на такава (чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството)

 5,037 total views,  1 views today